Schoolvakantie

Algemene afspraken m.b.t. de vakantieregeling

1. De regeling wordt vastgesteld door de schoolbesturen in onderling overleg. Na vaststelling is de regeling bindend.

2. De nog resterende vakantiedagen / uren voor het primair onderwijs worden door de school zelf bepaald.

3. In de meivakantie valt de Koningsdag (27 april) 


Herfstvakantie zaterdag 19-10-2019 tot en met zondag 27-10-2019
Kerstvakantie zaterdag 21-12-2019 tot en met zondag 05-01-2020
Voorjaarsvakantie zaterdag 15-02-2020 tot en met zondag 23-02-2020
Pasen vrijdag 10-04-2020 tot en met maandag 13-04-2020
Meivakantie zaterdag 25-04-2020 tot en met zondag 10-05-2020
Hemelvaart donderdag 21-05-2020 tot en met zondag 24-05-2020
Pinksteren zaterdag 30-05-2020 tot en met maandag 01-06-2020
Zomervakantie zaterdag 04-07-2020 tot en met zondag 16-08-2020

Vrije dagen

Studiedag  Woensdag 25 september 2019
Studiedag  Dinsdag 12 november 2019
Studiedag Woensdag 5 februari 2020
Onderwijsdag Donderdag 19 maart 2020
Studiedag Vrijdag 5 juni 2020

Agenda

10 september Informatie-schoolverlaters avond 19:30 uur
17 september Informatieve ouderavond gr 1-7 19:30 uur
23-27 september  Respectweek
7-11 oktober TOP gesprekken gr 8
4-8 november Contactweek
7 november Contactavond
5 december Sinterklaas (12:40 uur vrij)
10-14 februari Contactweek
12 februari Contactavond
11 februari Schoolfotograaf
17 april Koningsspelen en Koningsontbijt
20 -24 april Verkeersweek
23 april ANWB Streetwise
11 juni Schoolvaardigheid gr 7 en 8
22-26 juni Contactweek
24 juni Contactavond
30 juni Afscheidsavond gr 8