Schoolvakantie

Algemene afspraken m.b.t. de vakantieregeling

1. De regeling wordt vastgesteld door de schoolbesturen in onderling overleg. Na vaststelling is de regeling bindend.

2. De nog resterende vakantiedagen / uren voor het primair onderwijs worden door de school zelf bepaald.

3. Koningsdag (27 april) is een vrije dag. De Hemelvaart valt dit jaar in de meivakantie.


Herfstvakantie zaterdag 10-10-2020 tot en met zondag 18-10-2020
Kerstvakantie zaterdag 19-12-2020 tot en met zondag 03-01-2021
Voorjaarsvakantie zaterdag 20-02-2021 tot en met zondag 28-02-2021
Pasen vrijdag 02-04-2021 tot en met maandag 05-04-2021
Meivakantie zaterdag 01-05-2021 tot en met zondag 16-05-2021
Pinksteren zaterdag 22-05-2021 tot en met maandag 24-05-2021
Zomervakantie vrijdag 09-07-2021 tot en met zondag 22-08-2021

Vrije dagen

Studiedag 
Dinsdag 1 september 2020
Studiedag 
Donderdag 29 oktober 2020
Studiedag
Woensdag 3 februari 2021
Onderwijsdag 
Maandag 22 maart 2021
Studiedag
Dinsdag 23 maart 2021
Koningsdag
27 april (vrije dag)

Agenda

8 september Informatie-schoolverlaters avond 19:30 uur
8 september Informatieve ouderavond gr 1-7 19:30 uur
14-18 september  Respectweek
28 sept - 3 okt TOP gesprekken gr 8
23-27 november Contactweek
26 november Contactavond
5 december Sinterklaas (12:40 uur vrij)
12 februari Spelletjesochtend (Carnaval)
8-12 maart Contactweek
10 maart Contactavond
11 maart Schoolfotograaf
23 april Koningsspelen en Koningsontbijt
15 april ANWB Streetwise
27 mei Atletiekdag
17 juni Schoolvaardigheid gr 7 en 8
28 juni -2 juli Contactweek
29 juni Contactavond
6 juli Afscheidsavond gr 8