Schoolvakantie

Algemene afspraken m.b.t. de vakantieregeling

1. De regeling wordt vastgesteld door de schoolbesturen in onderling overleg. Na vaststelling is de regeling bindend.

2. De nog resterende vakantiedagen / uren voor het primair onderwijs worden door de school zelf bepaald.

3. In de meivakantie vallen de Koningsdag (27 april) en 2e paasdag (22 april).


Herfstvakantie zaterdag 20-10-2018 tot en met zondag 28-10-2018
Kerstvakantie zaterdag 22-12-2018 tot en met zondag 06-01-2019
Voorjaarsvakantie zaterdag 16-02-2019 tot en met zondag 24-02-2019
Meivakantie zaterdag 20-04-2019 tot en met zondag 05-05-2019
Hemelvaart donderdag 30-05-2019 tot en met zondag 02-06-2019
Pinksteren zaterdag 08-06-2019 tot en met maandag 10-06-2019
Zomervakantie vrijdag 12-07-2019 tot en met zondag 25-08-2019

Vrije dagen

Studiedag  Woensdag 26 september 2018
Studiedag  Dinsdag 16 oktober 2018 
Studiedag Donderdag 13 december 2018
Studiedag Vrijdag 1 februari 2019
Onderwijsdag Dinsdag 9 april 2019
Studiedag Woensdag 12 juni 2019

Agenda

18 september Informatie-schoolverlaters avond 19:30 uur
19-23 november Contactweek
28-31 januari Techniekweek
11-15 februari Contactweek
11 april Schoolfotograaf
20 juni Schoolvaardigheid gr 7 en 8
1 juli Contactweek
9 juli Afscheidsavond gr 8