ouderavonden

Twee keer per jaar is er een ouderavond. Op de ene avond, bij aanvang van het nieuwe schooljaar, krijgt u informatie over hoe we werken op school: de informatieve kijkavond. Op de andere avond wordt het jaarverslag van de MR doorgenomen. Het tweede deel van die avond zal de school zich op een uitnodigende manier aan u presenteren, waarbij de inbreng van de leerlingen groot zal zijn. Deze avond wordt gehouden in de maand april.

speciale ouderavond

In de maand september wordt een speciale avond belegd voor de ouders van de leerlingen van groep 8. We zullen u dan informeren over alle acties die het komend jaar zullen  plaatsvinden, zodat we kunnen komen tot een afgewogen advies voor het voortgezet onderwijs. Tevens zullen we u bekend maken met de regelgeving die hiermee samenhangt. We doen dit samen met een vertegenwoordiger van het voortgezet onderwijs. U bent op deze avond volop in de gelegenheid om vragen te stellen.

contact ouders met leerkracht

2x per jaar krijgt uw kind een rapportfolio. N.a.v. dit rapportfolio kunt u samen met uw kind en de leerkracht een groeigesprek houden. Deze gesprekken vinden plaats in februari/maart en in juni/ juli. Zo'n gesprek duurt 20 minuten. In november is er nog een extra moment om met de leerkracht over uw kind te spreken. Dit gesprek duurt 15 minuten. Bovendien komt de leerkracht 1x per jaar bij u op huisbezoek. Mocht er tussendoor wat zijn, dan kunt u altijd op school terecht.

uitstroom

De leerlingen die na groep 8 de Tender verlaten gaan overwegend naar het Praktijkonderwijs.
Een kleiner aantal gaat naar het VMBO. Ook zijn er leerlingen die tussentijds doorstromen naar een andere vorm van onderwijs.

zorgwijzer hoofdluis

Hoofdluis blijft een vervelend probleem en kan nog altijd voor veel overlast zorgen. Om de hoofdluis het hoofd te bieden, heeft zorgwijzer.nl een gratis zorgwijzer beschikbaar gesteld op:http://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/hoofdluis

Deze zorgwijzer heeft een aantal concrete doelen:
- Het voorzien van algemene informatie over de hoofdluis ter vergroting
   van de kennis en
bewustwording 
- Het geven van voorlichting ter voorkoming en controle van hoofdluis
- Het bespreken van de behandelmogelijkheden bij hoofdluis