Kosten schoolreis

 

Groep 1 t/4 € 22,50
Groep 5 en 6  € 32,50
Groepen 7 € 42,50
Groepen 8 € 80,00

Ouderfonds

Een keer per jaar vragen we om een (vrijwillige) bijdrage te leveren voor het ouderfonds. Hiervan worden allerlei activiteiten betaald: b.v. kerstdiner en viering / paasbrunch op school / excursies / schoolverlaters dag / schoolkampen en nog veel meer andere zaken waarvoor geen Rijksvergoeding gegeven wordt. Kortom uw bijdrage komt geheel ten goede aan uw kind.

Voor de betaling van het geld krijgen de leerlingen eens per maand een envelopje mee. 

Het geld overmaken kan via:

Stichting De Tender
o.v.v. Naam van uw kind
t.a.v. ouderfonds
NL66INGB0003795606

Stichting leergeld

Wanneer het schoolreisgeld betaald wordt via Stichting Leergeld hebben wij een dossiernummer nodig. Dit nummer geeft de Stichting nadat er een aanvraag is ingediend en goedgekeurd. 

Wanneer er toestemming is van de stichting dan graag het dossiernummer doorgeven aan de lkr of aan de administratie zodat school het geld kan aanvragen. 

Dit moet elk schooljaar weer opnieuw aangevraagd worden. Graag voor 1 januari het dossiernummer aan ons doorgeven.

Stichting Leergeld Enschede
Antwoordnummer 58
7500 VB Enschede
Telefoonnummer: 053 203 40 19
Bereikbaar op maandag/ dinsdag/ donderdag en vrijdagochtend tussen 9:00 en 11:00 uur 
E-mailadres: aanvragen@leergeldenschede.nl