Ouderbetrokkenheid en samenwerking tussen ouders en school

Wat verstaan we onder ouderbetrokkenheid:
Onder ouderbetrokkenheid verstaan we een partnerschap waarbij de belangen van ouders en leraar samenkomen, waar het de leerling betreft en waarbij de ouder de ervaringsdeskundige is en de leraar de onderwijsprofessional.’

Ouderbetrokkenheid betekent dat u meeleeft met het wel en wee van uw kind, dat u uw kind aanmoedigt en dat uw zowel hoge als redelijke verwachtingen heeft van de prestaties van uw kind.
Dat kan op de volgende manieren:

 • U helpt uw kind naar school en praat positief met uw kind over school
  Dit is de belangrijkste factor bij ‘ouderbetrokkenheid’.
 • U ondersteunt uw kind met een veilige en stabiele thuissituatie en met een uitdagend pedagogisch klimaat.
 • U wisselt met school belangrijke informatie uit over hoe uw kind de school ervaart, over opvoeding en belangrijke zaken thuis.
 • U helpt uw kind met schoolse zaken, wij vragen u zich actief te bemoeien met het schoolleven van uw kind.

Want u bent een onmisbare schakel in de relatie tussen school en uw kind. We hebben elkaar gedurende de hele schoolcarriëre van uw kind nodig. Daarom willen we met u samenwerken, acht jaar lang en elk jaar opnieuw, opdat uw betrokkenheid tot succes leidt.

Samen vormen we de basis van de driehoek ouder-leraar-kind
Met u als ouders ‘maken wij samen de school’. Voor uw kind is het belangrijk dat we samenwerken. School en ouders, schouder aan schouder. Samen met de leraar van uw kind staat u aan de basis van de driehoek leraar-ouder-kind. U als ervaringsdeskundige en wij als onderwijsprofessionals.

Uw positieve betrokkenheid doet er werkelijk toe. Het is erg goed voor:

 • de schoolprestaties
 • het sociale gedrag
 • het doorzettingsvermogen
 • de motivatie
 • de houding van uw kind ten opzichte van leraren.

Regelmatig contact tussen u en de leraar bevordert de samenwerking en zorgt voor een goede afstemming tussen de opvoeding thuis en op school. Daar vaart uw kind wel bij.
We vinden het daarom erg belangrijk dat ook u, als ouder, zich welkom voelt op onze school. Komt u gerust binnen lopen, of kom op school helpen. Wij zien u graag!

De ambitie van onze school is: 
Elke ouder is succesvol betrokken bij de schoolcarrière van hun kind.
Buiten het belang van uw betrokkenheid voor uw kind is het ook zo dat uw hulp onontbeerlijk is voor een aantal activiteiten op school.

Wat doet de ouderdenktank

De ouderdenktank denkt met school mee en brengt eigen ideeën in over allerlei verschillende onderwerpen, waarvan hier aan aantal voorbeelden:

- Ideeën voor de ouderavonden
- Ondersteunend tijdens PBS ouderavonden
- Contactmomenten school – ouders 
- Gedragsverwachtingen ouders-school/school-ouders 
- Meegeven van de adressen van leerlingen 
- Ideeën voor de algemene website van de school
- Ideeën voor de nieuwsbrief ( gedragsverwachtingen) 
- PBS
- Afspraken over taken en verantwoordelijkheden vorm geven
- Onderhouden van contact met de werkcommissie

Hulpouders

Er zijn diverse werkgroepen op de Tender waarbij de inzet van ouders zeer op prijs wordt gesteld.
Zo is er bijvoorbeeld:

 • een werkgroep hoofdluiscontrole
 • een feestcommissie (Sinterklaas, Kerst, oliebollen bakken, Carnaval, Pasen)
 • ouderdenktank
 • de oudergeledingenraad van de MR en de GMR 
 • ondersteuning bij verschillende activiteiten (excursies, klusjes, koken, sportdag, schoonmaken, handvaardigheid enz)

Lijkt het u leuk de school te helpen, geeft u zich dan op bij de groepsleerkracht van uw kind. U bent meer dan welkom!