bij afwezigheid

Als uw kind niet op school aanwezig kan zijn, dan moet u de school dit voor 09:00 uur laten weten.
Dit kan d.m.v. een telefoontje of via de email.
Ontvangen wij geen bericht dan moeten wij uw kind als ongeoorloofd afwezig melden bij leerplicht. 

een leerkracht spreken

Als u een van de leerkrachten (telefonisch) wilt spreken, dan kunt u dit voor of na schooltijd doen. De tijden zijn voor 8.40 uur en na 15.00 uur. Tijdens de vergadering wordt de telefoon opgenomen door de conciërge die uw boodschap of vraag zal doorgeven. 

belangrijke berichten

Wij gebruiken "klasbord" als informatie middel. Elke week zullen er foto's gedeeld worden en wanneer er belangrijke zaken zijn die u moet weten zal dit via deze app met u gecommuniceerd worden. Elke groep heeft een eigen toegangscode. Ook is er voor het algemene nieuws een aparte groep waar u zich voor kunt aanmelden. Wanneer u kind overgaat naar een andere groep, ontvangt u van de nieuwe leerkracht de toegangscode van de nieuwe groep. U wordt door de leerkracht afgemeld bij de oude groep.

als uw kind ergens anders gaat spelen

Als u kind bij een andere leerling gaat spelen, wilt u dat de school dan laten weten. Dit kan d.m.v. een briefje of een telefoontje.
Deze informatie voorkomt eventuele (vervelende) misverstanden.

het roken

Vóór school is een plek ingeruimd om te roken. Wij vragen u vriendelijk om alleen daar te roken.

mobiele telefoon

In school wordt u vriendelijk gevraagd de mobiele telefoon op stil te zetten.

bereikbaarheid ouders/ verzorgers

Wilt u bij verhuizing het nieuwe adres en / of telefoonnummer aan ons doorgeven.
Wanneer u overdag thuis niet te bereiken bent, wilt u dan het telefoonnummer
van bijvoorbeeld opa, oma of evt. de buren doorgeven.