Aanvraag schoolvervoer

Om recht te hebben op het vervoer moet de afstand tussen de school en het woonadres meer dan 3 km zijn (fietsafstand)dit wordt bekeken via de Anwb routeplanner. Dan kiezen voor fiets en de kortste route. 

Op de website van leerlingenvervoer staat een link naar aanvragen. Elke leerling kan pas in het vervoer meerijden als er een goedgekeurde aanvraag binnen is bij de gemeente. Voor het aanmelden van het vervoer is er de digi-D code nodig omdat de aanvraag alleen maar digitaal aangeleverd kan worden. Tijdens het aanmelden is er een mogelijkheid om dit op school te doen.

Er wordt bij de aanvraag ook gekeken naar het inkomen. Wanneer er in het peiljaar meer dan het aangegeven bedrag hebt verdiend zal er een eigen bijdrage van gevraagd worden. Na goedkeuring van de gehele aanvraag wordt er een factuur gestuurd. Wanneer er een uitkering of geen inkomen hebt ontvangen in het peiljaar dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Voor het doorgeven van het inkomen wordt gevraagd om het IB-60 formulier van het peiljaar op te sturen naar Leerlingenvervoer.

Elk jaar moet deze aanvraag opnieuw ingediend worden. Wanneer er geen nieuwe aanvraag is goedgekeurd voor het volgende schooljaar kan de leerling niet mee met de bus. De leerlingen t/m groep 7 hebben recht op het busvervoer mits ouders zelf niet in staat zijn om hun kind te brengen. 

Leerlingen van groep 8 kunnen met de OV/ fiets komen of gebracht worden.

grote schoolbus

De leerlingen die met de schoolbus naar school gaan worden op een vaste instapplaats opgehaald en weer teruggebracht. Dit zijn touringcars en onze vervoerder is Brookhuis. We hebben 3 routes met vaste haltes. De haltes mogen maximaal 1,5 kilometer verwijdert zijn van het woonadres. We streven er naar om zoveel mogelijk de bestaande bushaltes van het OV te gebruiken, maar dit is niet altijd haalbaar i.v.m. de maximale afstand. Dan zoeken we een veilige plek.

Elke halte heeft een vaste aankomsttijd. We vragen om 5 minuten van tevoren aanwezig te zijn zodat de lln rustig de bus in kunnen en we door kunnen rijden.
De bussen rijden op de aangegeven tijd weg. Ziekmelden hoeft alleen maar naar school.

Het kan gebeuren dat de bussen later zijn, verkeersdrukte of een onverwachtte storing in de bus. Blijft u vooral wachten en houd de Social Schools app in de gaten. Daar zal dan een bericht verschijnen. Via deze app zullen de begeleidsters altijd iedereen op de hoogte stellen bij belangrijke mededelingen.

De afspraken in de bussen zijn:

Zitten op je billen met de gordel om
Praat zachter dan de muziek
Je mag een appel of een broodje eten.
Handen leeg bij het in- en uitstappen van de bus. 

We streven naar een goede en fijne samenwerking om er voor te zorgen dat de lln veilig van school naar huis en andersom kunnen worden vervoerd.
Hebt u een vraag/ opmerking die snel afgehandelt kan worden kan dit bij de halte. Is er meer tijd nodig kunt u naar school bellen.

taxi

Voor leerlingen die met de taxi naar school komen gelden ook vaste tijden die soms wat schommelen.

Is uw kind ziek of gaat hij /zij om een andere reden niet naar school, dan moet u dit zelf even doorbellen bij het taxibedrijf. Als uw kind weer beter is, moet u dit ook zelf melden.

Ook hier geldt dat wij samen met u verantwoordelijk willen zijn voor het gedrag van uw kind in de taxi en dat wij in voorkomende gevallen onvoorwaardelijk rekenen op uw medewerking.

openbaar vervoer

De schoolverlaters mogen niet meer mee met het schoolvervoer.
Er zijn dan 2 mogelijkheden. Met de fiets of met het openbaar vervoer.
Wanneer u kiest voor het openbaar vervoer kunt u een abonnement aanvragen bij leerlingenvervoer Enschede.
U moet dan wel zelf een persoonlijke ov-chipkaart bestellen.

Wanneer u geen recht op vergoeding hebt, moet u zelf de OV-Chipkaart opladen.
Dit kan d.m.v. een abonnement online te kopen of zelf een bedrag op de chipkaart te zetten.

Wij wijzen u erop dat voor het reizen met het openbaar vervoer aangepast/goed gedrag een voorwaarde is en dat u als ouders daarvoor verantwoordelijk bent.

Natuurlijk zijn wij als school bereid daaraan een bijdrage te leveren. Wij nemen echter niet de verantwoordelijkheid van u over.