grote schoolbus

De leerlingen die met de schoolbus naar school gaan worden op een vaste instapplaats opgehaald en weer teruggebracht. Hier staan vaste tijden voor. Door de drukte in het verkeer en door slechte weersomstandigheden kan de bus soms wat later komen.
Zorgt u er in ieder geval voor dat u 5 minuten voor de aangegeven tijd bij halte bent.

In de bus zijn vaste busbegeleidsters aanwezig. Heeft u korte mededelingen voor en/of vragen aan de busbegeleidsters dan kunt u deze stellen als u uw kind naar de instapplaats brengt of ophaalt. 
Zijn de vragen/ mededelingen uitgebreider dan graag even bellen naar school.

Samen met u willen we verantwoordelijk zijn voor het gedrag van uw kind in de bus.

de taxi

Voor leerlingen die met de taxi naar school komen gelden ook vaste tijden die soms wat schommelen.

Is uw kind ziek of gaat hij /zij om een andere reden niet naar school, dan moet u dit zelf even doorbellen bij het taxibedrijf. Als uw kind weer beter is, moet u dit ook zelf melden.

Ook hier geldt dat wij samen met u verantwoordelijk willen zijn voor het gedrag van uw kind in de taxi en dat wij in voorkomende gevallen onvoorwaardelijk rekenen op uw medewerking.

openbaar vervoer

De schoolverlaters mogen niet meer mee met het schoolvervoer.
Er zijn dan 2 mogelijkheden. Met de fiets of met het openbaar vervoer. Wanneer u kiest voor het openbaar vervoer kunt u een abonnement aanvragen bij 
leerlingenvervoer Enschede. Wanneer u geen recht op vergoeding hebt, moet u zelf de OV-Chipkaart opladen. Dit kan d.m.v. een abonnement online te kopen of zelf een bedrag op de chipkaart te zetten.

Wij wijzen u erop dat voor het reizen met het openbaar vervoer aangepast/goed gedrag een voorwaarde is en dat u als ouders daarvoor verantwoordelijk bent.

Natuurlijk zijn wij als school bereid daaraan een bijdrage te leveren. Wij nemen echter niet de verantwoordelijkheid van u over. 

Aanvraag schoolvervoer

Aan het einde van elk schooljaar ontvangt u een aanvraagformulier van de Gemeente Enschede voor het vervoer. 
U moet elk jaar dit formulier opnieuw invullen, dit geldt voor alle kinderen die in het vervoer zijn aangemeld. Dus ook wanneer u fietsvergoeding/OV-vergoeding krijgt.
Doet u dit niet dan kan uw kind niet meer naar school vervoerd worden en bent u hier zelf verantwoordelijk voor.