Wie zijn wij?

De Tender is, naast de Spinaker, één van de twee openbare speciale basisscholen in Enschede.

De school is gehuisvest aan de Fleringenbrink 2.
We gebruiken deze prachtige locatie nu al enige jaren.
Er zijn o.a. 16 leslokalen, een handenarbeidlokaal, een speellokaal en een praktische keuken.
Op dit moment telt de school 155 leerlingen, verdeeld over 12 groepen: groep 1 t/m 8.

De Tender is een openbare school, d.w.z. dat de school toegankelijk is voor alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar met een toelaatbaarheidsverklaring die afgegeven is door de CVA. Er wordt op de Tender geen onderscheid gemaakt naar godsdienst of levensbeschouwing. We spreken hier geen waardeoordeel over uit!

De naam Tender

De Tender is een begrip uit de spoorwegwereld.
Het is de steenkolenwagen die in het verleden aan de locomotief was gekoppeld, dan wel vastzat. In het logo is dat duidelijk herkenbaar.
In de naam wordt gesymboliseerd dat wij als school voor de "brandstof" willen zorgen, om uw kind vooruit te helpen. Dat de leerlingen het juiste spoor kunnen volgen. En dat willen we samen met de ouders. Met elkaar willen we er voor zorgen dat leerlingen kunnen terugkijken op een school die de moeite waard was. Een veilige plaats waar je met je eigen talenten veel kon leren.