Beweegwijs

Beweeg Wijs is een project om kinderen spelenderwijs in beweging te krijgen.  

Het is de bedoeling dat er op school en vooral in de pauzes meer gespeeld, dus meer bewogen wordt. Ook tijdens lessen wordt geëxperimenteerd met meer beweegmomenten/ energizers tussendoor. De kinderen komen op die manier hun vaak lange schooldag gezond door omdat ze meer bewegen..  

Er is een beweegteam opgericht dat ondersteund wordt vanuit Beweeg Wijs. Marcel Besselink is de coördinator van Beweeg Wijs op onze school. Elke twee weken worden er nieuwe speelthema’s aangeboden.  

De spelen zijn ingedeeld in kleuren zoals hieronder te zien is.