Beweeg Wijs

Beweeg Wijs is een project om kinderen spelenderwijs in beweging te krijgen. Beweeg Wijs is ontwikkeld voor kinderen op school en bij de kinderopvang.
Het is de bedoeling dat er op school, vóór de lessen, in de pauzes en na de lessen meer gespeeld, dus meer bewogen wordt. Ook tijdens lessen wordt geëxperimenteerd met meer beweegmomenten tussendoor.
De kinderen komen op die manier hun vaak lange schooldag gezond door omdat ze meer bewegen..

Beweeg Wijs wil spelen en bewegen een vaste plaats geven in het onderwijs en bij kinderopvang. Het antwoord op de vraag: wat doet het voor mijn kind, luidt dus: de kinderen vinden het leuk, ze hebben speelplezier op school.

Ook onze school gaat met dit project aan de slag. o.l.v. Beweeg Wijs coach Dian. Ook is er een beweegteam opgericht. Meneer Marcel Besselink is de coördinator  van Beweeg Wijs op onze school.

Elke maand worden er nieuwe speelthema’s aangeboden. Het schoolplein is in kleurvakken ingedeeld. De kleuren volgen de speelontwikkeling van uw kind.

Overzicht van het kleurenmodel toegepast in  de speelpleinmethode i.s.m. Erik Boot