Hoe werken wij?

Op school leren wij zinvol én betekenisvol. Zinvol is het om te leren lezen en rekenen.
En om veel woorden te leren en strategieën om o.a beter te kunnen begrijpend lezen.
We leren hoe woorden geschreven worden en ook hoe we omgaan met elkaar.
Daar kunnen en willen we niet onderuit. Dat zijn de dingen die je eenvoudigweg moet leren!

Op de Tender is het Technisch -en Begrijpend luisteren/lezen een belangrijk speerpunt.
Het is de basis voor het schoolsucces van iedere leerling. Dat betekent dat er veel tijd wordt ingepland voor gevarieerd Lees-en Taalonderwijs. Het is van het grootste belang dat de leerling na groep 8 van school gaat als een leerling die vlot én vloeiend kan lezen.
Het opent de deuren tot de samenleving waarin de leerling woont.

Met sterke leesvaardigheden heeft de leerling een geweldig middel in handen om de samenleving te ontdekken binnen de Kennisgebieden ruimte, tijd, mens/natuur én techniek.
Kennis en vaardigheden die vaak direct te maken hebben met de talenten van iedere leerling.
Het is al heel gewoon geworden dat we in school niet alleen zinvol maar ook betekenisvol leren met elkaar. We kiezen wat we willen leren over interessante onderwerpen.
Leerlingen en leerkrachten samen. Over beroepen, vulkanen, het weer, de zwaartekracht, over sport en over voeding, vroeger en nu. En niet alleen in de klas, maar ook op de kinderboerderij, in de buurt, achter de computer,in het winkelcentrum, de bieb, het handenarbeidlokaal etc. Overal kun je leren!
Twee keer per week houden we ons in de bouwen bezig met Themaleren. Tijdens deze middagen staat het betekenisvol leren centraal. Leerlingen bepalen mee welke onderwerpen in de lessen centraal staan. We sluiten daarmee aan op hun interesses en belevingswereld; ze hebben er wat aan. En de lessen worden zo georganiseerd dat leerlingen actief met het onderwerp kennismaken; ervaringsleren en ontdekkend leren. Leren met het hoofd en met je handen!

De leerinhoud van het themaleren wordt in eerste instantie door de thema's van Schatkist, Veilig Leren Lezen en de Taalmethode bepaald. Op die manier is er een brug tussen zinvol en betekenisvol leren geslagen.
Door de gesprekken tussen leerlingen en leerkrachten worden de thema's meer gevuld.

Vier voorwaarden binnen het Themaleren zijn:

1) De kerndoelen zoals vastgesteld voor het (S)BO zijn richtinggevend: welke leerstof moeten de leerlingen minimaal beheersen?

2) De vragen en wensen van de leerlingen worden meegenomen: wat vinden lln leuk en wat willen ze graag leren of onderzoeken?

3) De meervoudige intelligenties maken het mogelijk dat leerlingen hun eigen talenten kunnen inzetten: dezelfde kennis leren op een eigen manier.

4) Samen wordt gekeken wat er geleerd is en kunnen leerlingen elkaar laten zien wat ze geleerd hebben: wat stop ik in mijn portfolio om te bewaren omdat ik er trots op ben?

De expertise en het talent van de leerkracht speelt een belangrijke rol bij de begeleiding: wat kan de leerkracht aan expertise inbrengen, waar is hij goed in, en wat daagt hem/haar uit?