ICT geletterdheid

Op de Tender vinden we ICT belangrijk en leuk! We besteden aandacht aan basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking, hoewel we met het laatste begrip nog een beetje worstelen.
We beschikken over een snelle glasvezelverbinding, een professioneel wifi, een flink aantal moderne computers, laptops, ChromeBooks en iPads, die gedurende de dag volop flexibel worden ingezet.
De leerlingen werken via de eigen digitale leer- en werkomgeving, waar alle benodigde snelkoppelingen klaar staan en de webapps van Office 365 binnenkort actief worden.

We gebruiken programma's als Word4Kids, Type4Kids en PowerPoint4Kids om aan de basisvaardigheden te werken en tijdens themaleren worden de devices ingezet voor het inwinnen van informatie, het maken van presentaties en werken we met app's als iMovie, StopMotion, PuppetPals, Blockly (Dash), Scratch en GreenScreen.

De groepen 6, 7 en 8 verwerken tijdens taal, rekenen en spelling niet meer in een schrift maar met een 'eigen' device. Dit werkt zeer motiverend voor de kinderen. Daarnaast ziet de leerkracht in één overzicht 'real time' de resultaten en kan daardoor sneller ingrijpen waar nodig.

Ons streven is dat de leerlingen mediawijs de school verlaten. Dat ze op de hoogte zijn van de kansen en risico's die het gebruik van internet met zich meebrengt en het medium op juiste wijze weten toe te passen. Dat ze kunnen deelnemen aan de (online) maatschappij van de toekomst. Dit proberen we ondermeer te bereiken door het voeren van groepsgesprekken en de jaarlijkse deelname aan de week van de mediawijsheid (MediaMasters).