Op de Tender besteden we veel aandacht aan de weerbaarheid van onze leerlingen o.a. in de lessen voor SEO (sociaal emotionele ontwikkeling) en in het kader van het PBS (positive behavior support). Daarnaast krijgen de leerlingen ieder jaar een serie van ongeveer 6 ‘Rots en Water’ lessen. 

Dit is een speciale weerbaarheidstraining waarvoor de leerkracht bewegingsonderwijs Marcel Besselink een opleiding heeft gevolgd.

Bij deze  Rots en Water training gaat het vooral over Respect. Respect voor jezelf; zelfvertrouwen, je kracht kennen, weten wat je wilt én wat je niet wilt(grenzen stellen, voor jezelf opkomen). Dit is de Rots kant van de training.

Respect voor de ander; rekening houden met elkaar, elkaar helpen, samenwerken. Dit is de Water kant van de training.

De kinderen krijgen in de training allerlei oefeningen om beide kanten te ontwikkelen. Vanuit kracht en rust leren ze op ieder moment in iedere situatie de juiste keuze te maken tussen een Rots reactie of een Water reactie. Ze krijgen ieder jaar een ander diploma voor in de portfolio map; een instapdiploma(gr.3/4), een doorzettersdiploma(gr.5/6) of een kanjerdiploma(gr.7/8).

Ook bij de lessen bewegingsonderwijs komt het in de training geleerde regelmatig op allerlei manieren terug.