Onderwijsjeugdhulparrangement OJA (onderwijsjeugdhulparrangement)

Kinderen zijn de toekomst van onze maatschappij en ieder kind verdient aandacht en de juiste ondersteuning. Er zijn kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, op school of thuis.Kinderen moeten soms lang wachten voordat er daadwerkelijk hulp wordt geboden.  

Maar iedereen moet goed kunnen opgroeien, zonder gedoe met wachtlijsten en ingewikkelde procedures. Een kind kan zich alleen goed ontwikkelen als het zich veilig voelt. Snelle hulp met één plan voor thuis, school en zorg is hiervoor een voorwaarde. Daarvoor moet er een goede samenwerking zijn tussen ouders, hulpverlening en school.

SBO de Tender is daarom met de start van het schooljaar 2018-2019 een samenwerking aangegaan met jeugdhulpverlening Jarabee. We noemen dit het OJA traject (OnderwijsJeugdhulpArrangement). Twee zorgondersteuners van Jarabee zijn meerdere dagen in de week op school aanwezig, zodat onderwijsondersteuning en jeugdhulp met één plan voor het kind kunnen werken. De keuze voor hulp start altijd met een gesprek met u als ouder.

Soms wordt er individuele hulp geboden, soms kan de keuze gemaakt worden om hulp aan te bieden in een groepje. Soms wordt er alleen hulp op school geboden, vaak ook in de thuissituatie om te zorgen voor een goede afstemming.

De school kan u als ouder benaderen omdat school zich zorgen maakt om uw kind. Ook kunt u als ouder een gesprek aanvragen, omdat u zich zorgen maakt.

De twee zorgondersteuners van Jarabee die werkzaam zijn op de Tender:

Rachel ten Thije    tel nr. 06-86811415

Janneke Hijink       tel nr. 06-86871639

 

Uiteraard hebt u als ouder vrije keus of u gebruik wilt maken van het aanbod van Jarabee of de voorkeur hebt voor een andere jeugdhulpverleningsinstantie.