Waar de school voor staat!

Onze school geeft de leerlingen een unieke kans zich te ontwikkelen in een uitdagende omgeving met de hun beschikbare eigen mogelijkheden, rekeninghoudend met de andere leerlingen, in een sfeer van veiligheid.

Dat is ons klimaat! We hebben ze samengevat in 12 essenties die voor ons van groot belang zijn.

1. Eruit halen wat erin zit
Het onderwijs is er primair op gericht dat zowel leerlingen als docenten het beste in zichzelf naar boven halen. De norm is dat je alleen onvoldoende kunt scoren ten opzichte van je eigen potentieel. De school daagt de leerling uit al zijn talenten, mogelijkheden en interesses te ontplooien.
- Zonder nieuwsgierigheid leer je niets
- Leerlingen stimuleren zelf tot oplossingen te komen

2. Nooit meer vervelen
Wie intrinsiek gemotiveerd is, verveelt zich nooit. Daarvoor is het nodig dat leerlingen en docenten hun eigen tijdsindeling kunnen maken.
- Het is niet leuk als je een antwoord telkens meteen weet
- Soms praat de leraar maar door terwijl ik het al lang snap

3. Je hersens leren gebruiken
Op school leren leerlingen zelf nadenken en vragen stellen. Leren denken en leren leren zijn de basis voor een mentale gezondheid.
- Denken is leuk
- Leren begint met vragen, niet met antwoorden

4. Minder is meer
"Minder is meer" als uitgangspunt bij de ontwikkeling van de leerling wil zeggen dat diepgang de voorkeur verdient boven "het afwerken van de stof".
- Verder ingaan op een interessant thema
- Snappen is iets anders dan in je kop stampen

5. Leren betekenisvol maken
Leerlingen ontwikkelen competenties die betekenisvol zijn. Leren is daarmee ook levensecht en contextgericht.
- Waar ik voor leef wil ik voor leren
- Iets wat je aanspreekt is makkelijk te leren

6. Zonder relatie geen prestatie
De school is gericht op het bieden van een veilige en vertrouwde leeromgeving. Een kleine groepsgrootte en individuele aandacht voor elke leerling bevorderen goede leerresultaten.
- Voor een leuke leraar doe je meer je best
- Een leraar kan je pas helpen als hij weet wie je bent

7. De leerling leert
Leerlingen hebben een actieve rol in hun eigen leerproces. De docent is coach en zet leerlingen aan tot het leren denken. De leerling is bepalend in wat hij/zij nodig heeft van de docent bij zijn/haar leerproces. Schoolleiding en docenten zijn in de eerste plaats generalist en pas in de tweede plaats specialist in een bepaald vakgebied.
- Ik weet het beste wat goed voor me is
- Je moet het zelf doen, de docent helpt alleen

8. Elke leerling leert anders
De doelen van de school gelden voor alle leerlingen. Leerlingen verschillen onderling, daarom is de leerpraktijk maatwerk, aangepast aan de vragen en mogelijkheden van de leerling.
- Leren doe je samen
- Individuele leerroutes en groepswerk

9. Laten zien wat je geleerd hebt
Een leerling verdient een diploma wanneer hij/zij een succesvolle eindpresentatie van het geleerde kan laten zien. In deze demonstratie laat de leerlingen zien wat hij/zij zich heeft eigen gemaakt.
- Ik bepaal zelf wanneer ik klaar ben om een demonstratie te geven
- Aan elkaar laten zien wat je kunt

10. Voor de goede orde
De school staat voor kwaliteit en een goede omgang. Zij straalt expliciet en zelfbewust waarden en hoge verwachtingen, vertrouwen en respect uit (rust, regelmaat, rechtvaardigheid en redelijkheid). Transparantie is daarbij belangrijk. Deze waarden worden expliciet overgebracht naar de leerlingen en de docenten. Ouders worden actief betrokken en zijn gelijkwaardige partners in de schoolgemeenschap.
- Leerlingen leren elkaar te respecteren
- Iedereen heeft gelijk op zijn manier

11. De school is van iedereen
De school is een gemeenschap waar iedereen zich verantwoordelijk voor voelt en waarbinnen een ieder verschillende rollen en verantwoordelijkheden heeft. Beslissingen die de leerlingen aangaan, worden nooit zonder overleg met hen genomen
- Dit is ook mijn school
- Als je de school zelf mee mag maken, voel je je ook verantwoordelijk

12. Overal kun je leren
Leren begint en eindigt niet bij de deur van je klaslokaal. Leren doe je vooral van elkaar, in en buiten de context van school.
- Leren doe je van een ander
- Meer excursies, praktijkdagen en stages