De Tender is een school voor Speciaal Basisonderwijs.

"Een school waar leren niet moeilijk is, als je het maar begrijpt!"

De school wordt bezocht door kinderen met een beschikking voor het Speciaal Basisonderwijs. Die beschikking wordt afgegeven door de CVA. De Tender geeft onderwijs aan die leerlingen bij wie het leerproces over de gehele linie langzamer verloopt. De ontwikkeling verloopt vertraagd. Ze hebben daarom behoefte aan een leeromgeving waar leerkrachten hoge verwachtingen uitspreken en toch rekening houden met de (on)mogelijkheden.

We gebruiken een leerstofplanning die kinduitdagend werkt en voorkomt dat leerlingen een te laag tempo volgen. En wanneer leerlingen de leerstof niet kunnen bijhouden, wordt de leerstof niet aangepast maar wordt er méér tijd ingezet om de doelen te halen.
Alle leerkrachten zijn intensief geschoold in het geven van zeer effectieve instructies!

Daarnaast zorgen we voor mooie materialen en vaste werkvormen die voor de leerlingen duidelijk en voorspelbaar zijn.
Naast deze specifieke leerproblematiek komt het voor dat de leerlingen vast lopen in hun persoonlijkheids- en /of sociaal-emotionele ontwikkeling.
De leerlingen vragen hier om een intensieve ondersteuning.

Wij bieden daarom een krachtige, gevarieerde leeromgeving waar eigen talenten kunnen worden ingezet.
Voor de leerling betekent dat:

- geloof en plezier in eigen kunnen
- voelen dat de omgeving hem of haar waardeert
- ervaren dat hij of zij onafhankelijk van anderen kan presteren